Kalmar Sience Park AB

Kalmar Science Park har ett uppdrag att stimulera individer och företag till kunskapsintensiv företagsverksamhet i Kalmarregionen. Man hjälper även de som vill etalbera sådana företag i Kalmar att hitta de rätta kontakterna.

Kalmar Science Park ägs till 92,5 procent av Kalmar kommunbolag medan resterande 7,5 procent ägs av näringslivet.

Ordförande
Anita Wohlin (C)

Ledamot
Michael Ländin
Malin Anell
Tord Strömberg

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-13 13:29