Kommunalförbund

Kalmar kommun har tillsammans med några av våra grannkommuner bildat två stycken kommunalförbund. Dessa är Kalmarsunds gymnasieförbund som hanterar gymnasieutbildning och Kalmarsundsregionens renhållare (Ksrr) som är ansvarig för sophämtning, återvinningsstationer mm.

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-14 08:36