KSRR

KSRR (Kalmarsundsregionens renhållare) är ett kommunalförbund med Kalmar, Nybro, Mörbylånga och Torsås som medlemmar. Förbundet hämtar hushållssopor, trädgårdsavfall, slam och latrin. Som invånare i kommunerna kan du i ditt privata hushåll kostnadsfritt lämna grovt och farligt avfall vid förbundets återvinningscentraler.

Ordförande
Steve Sjögren
E-post

Ledamöter
Anette Lingmerth
Ingvar Nilsson

Ersättare
Gunnar Nilsson
Ylva Hällblad
Stig Persson 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-14 08:50