Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är Kalmars "regering". Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige, verkställer kommunfullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämnderna samt att man svarar för kommunens ekonomi.

Ordförande
Johan Persson
E-post

Ledamöter
Dzenita Abaza
E-post

Mattias Adolfson
E-post

Marianne Dahlberg
E-post

Roger Holmberg
E-post

Lasse Johansson
E-post

Elisabeth Gustavsson
E-post

Ersättare
Michael Ländin
E-post

Marie Simonsson
E-post

Steve Sjögren

Sidan uppdaterades senast: 2008-08-11 15:44