Servicenämnden

Servicenämndenansvarar för gator, trafik, parker, grönområden, kost, städ, friluftsverksamhet med mera.

Ordförande
Ingemar Einarsson (C)

Ledamöter
Mikael Lindberg
Sven-Erik Ekblad
Gunilla Johansson
Anne-Katrine Foss

Ersättare
Nura Mahmmutagic
Jashar Gashar
Maja Velke
Bert Pettersson 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-13 11:24