Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har hand om frågor gällande God man. Anledning till att man behöver en God man skiljer sig åt. Det gemensamma är dock att personen själv är förhindrad att bevaka sin rätt, förvalta sina tillgångar och sörja för sin person.

Ordförande
Fredrik Persson
E-post

Ersättare
Inger Akinder
Kristina Podolak-Andersson

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-12 14:33