Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att plan- och bygglagen följs, det vill säga bygglov och tillstånd samt planeringsfrågor.

Nämnden ansvarar även politiskt för två förvaltningar, samhällbyggnadskontoret och brandkåren. 

Ordförande
Mattias Adolfson
E-post

Ledamöter
Anne-Chatrine Lindh
Mats Mårtensson
Roland Petersson

Ersättare
Kajsa Johansson
Peter Olofsson
Mattias Spångberg

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-13 11:24