Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att de kommunmedborgare som behöver ekonomiskt eller socialt stöd får detta enligt de lagar som beslutats.

Ordförande
Roger Holmberg
E-post

Ledamöter
Nasim Malik
Veronica Selén-Eriksson
Ylva Hällblad
Toni Lavi

Ersättare
Mats Gröhn
Linda Dahl
Kristina Kakoulidou 

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-13 11:25