Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för barnomsorg, skola, äldreomsorg, hemsjukvård samt kultur- och fritidsfrågor i Södermöre kommundel.

Ordförande
Elisabeth Gustavsson
E-post

Ledamöter
Elisabeth Heimark
Annika Lindwall
Jan-Erik Arvidsson
Daniel Abrahamsson

Ersättare
Roland Peterson
Johan Kesselmark

Sidan uppdaterades senast: 2008-03-13 11:23