Kommunalråd i opposition

Linda Larsson 
Tfn: 054-540 12 89 
E-post:  linda.larsson@karlstad.se