En stad för alla barn!

Barnfattigdomen har mer än fördubblats i Sverige sedan regeringsskiftet 2006. Det är en utveckling vi och många andra skräms av. Hur kan vi som lever i ett av världens rikaste länder se en sådan utveckling frågar vi oss?

Regeringens oförmåga att ta itu med barnfattigdomen är djupt olycklig. Den är det dels utifrån de barn och familjer som idag lever i den, barndomen går som bekant inte i repris. Men det är också olyckligt ur ett samhällsperspektiv att så många aldrig ges chansen. Det förlorar hela samhället på. Det finns tydliga samband mellan hälsa och socioekonomi, men det finns också tydliga samband mellan socioekonomi och kriminalitet. Av brott begångna av 18-25 åringar, kommer drygt hälften från fattiga familjer. Vi vet också att bidragsberoende går i arv och därför måste barnfattigdomen utrotas, inte bara för de som lever i den idag utan för dem som kan tvingas leva i den imorgon!

Nationellt har vi socialdemokrater valt att lyfta frågan om barnfattigdomen och vi kommer både lokalt, regionalt och nationellt arbeta för att den utrotas och tills den uppgiften är klar så ska vi på varje sätt lindra dess effekter för dessa barn!

Här i Karlstad beslutade vi i den tidigare majoriteten om flera åtgärder för att jämna ut skillnaderna mellan barns olika uppväxtvillkor.

 • Avgiftsfri skola
 • Avgiftsfri kulturskola
 • Avgiftsfri idrottsskola
 • Jobb- och utbildningspaket för att få fler i arbete
 • Inrättandet av förskoleverksamheten ”Tummen” som vänder sig till förskolebarn som riskerar att fara illa
 • Resursfördelningen inom skolan ska ske utifrån behov, elever ska stöttas till att klara skolan
 • Feriearbete till elever i årskurs 9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet 

Nu är det en annan majoritet i Karlstad (M+MP+FP+C+KD) men vi socialdemokrater lovar att fortsätta att värna rätten för alla barn till goda uppväxtvillkor. Avgifter i skolan ska inte stänga ute något barn från att delta. Inget barn ska behöva ta det ansvar inför deras mamma eller pappa som en del barn idag tvinas göra, för de vet hur ledsen mamma eller pappa blir över att inte ha råd med aktiviteten. 

Vi socialdemokrater är nu i opposition i Karlstad, men det innebär givetvis inte att vi inte fortsätter att driva frågor för att dessa barn och deras familjer ska få det drägligare.

Vi har hitintills föreslagit.

 • Extra resurser till barn med särskilda behov i skolan
 • En utökning av ”Tummen-verksamheten” till Våxnäs
 • Att Karlstad ska kartlägga och upprätta ett handlingsprogram för hela Karlstads kommun om hur barnfattigdomen ska bekämpas.
 • Att ett barnråd inrättas, barn ser mer än vuxna tror och barn har också värdefulla åsikter 

I budgetdebatten valde den politiska majoriteten andra prioriteringar än de fattiga barnen. Våra förslag om extra resurser till skolan och en utökning av ”Tummen-verksamheten” till Våxnäs röstades ned. Däremot har vi fått bifall för vår motion om att kartlägga barnfattigdomen för att kunna upprätta en handlingsplan för att bekämpa den. 

Vi socialdemokrater lovar att vi kommer att fortsätta detta arbete för fattiga barn är inte värdigt Karlstad eller Sverige!

Lena Melesjö Windahl, Kommunalråd

Rickard Nilsson, Ordförande, Socialdemokraterna Karlstad

Anton Bergqvist, Ordförande SSU Karlstad

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-07 14:33