Våra förslag till Ägardirektiv i kommunala bolag

Vårt förslag till ägardirektiv för de kommunala bolagen och Sjögången!

På kommunstyrelsens sammanträde idag kommer ägardirektiven till de kommunala bolagen att hanteras. Det är genom ägardirektiven som bolagen styrs, de har föregåtts av politiska samtal, därav den höga andelen vi är överens om. Socialdemokraterna och vänsterpartiet har utöver detta enats om följande punkter till respektive bolag som vi idag kommer att lägga fram på sammanträdet.

Socialdemokraterna har även ett tilläggsyrkande avseende Sjögången, flytande bostäder. Det handlar om att inte politisera arbetet i bolagsstyrelserna och att följa fattade beslut i kommunfullmäktige.


Socialdemokraternas och vänsterpartiets tilläggsförslag till ägardirektiv

Karlstads Bostads AB
Vi delar inte majoritetens (M+MP+FP+C+KD) syn på ombildning. Att sälja ut gemensam egendom ökar segregationen istället för att minska den som majoriteten anger som skäl. Det finns forskning som tydligt visar på detta samband. Det handlar också om karlstadsbornas gemensamma egendom. Vi ser överlag inte varför ett bostadsbolag som inte har några svårigheter med att hyra ut lägenheter skulle sälja fastigheter.

Vi vill även se en bostadsgaranti som omfattar studenter både på universitetet och YH-utbildningarna. Vi vill också att bolaget, liksom tidigare Karlstads Studentbostäder gjorde, erbjuder studenterna att fördela årshyran på 10 månader.

Karlstad Airport AB
Bolaget ska enligt ägardirektiv vi är överens om ligga i framkant när det gäller miljöarbetet. Vi vill därför lägga till ett direktiv om att bolaget ska verka för att flygbiobränsle används i flygtrafiken. Ny forskning visar på att utsläppen från trafiken kan minska med mellan 45-50 % om detta bränsle används i framtiden.

För samtliga förslag till ägardirektiv, se bifogad fil. Rödmarkerad text visar på skillnaderna.

Sjögången
Arbetet med Sjögången har varit en het politisk fråga en längre tid. Vi socialdemokrater har kritiserat nuvarande majoritet, för att de, trots mycket stort intresse till de flytande bostäderna stoppat processen utan att kunna ge rimliga skäl till detta.

Idag finns ett förslag uppe om att göra en förnyad marknadsanalys över de flytande lägenheterna samt att låta bostadsbolagets styrelse avgöra frågan.

Det är över 600 st som anmält intresse för dessa och att frågan nu äntligen tas upp är bra. Men enligt beslut i kommunfullmäktige så är det kommunstyrelsen som ska fatta slutligt beslut i ärendet. Att lämna över ett politiskt ställningstagande till en bolagsstyrelse är att undandra sig ansvaret för det slutliga beslutet och i detta fall ej heller förenligt med det beslut som kommunfullmäktige fattat den 2011-05-27, Dnr KS-2010-137

För mer information kontakta:

Lena Melesjö Windahl: 070- 543 71 32
Kommunalråd (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-24 22:00