En stad för alla

Idag är det exakt ett år sedan valet när 21 069 karlstadbor gav socialdemokraterna sin röst i valet till kommunfullmäktige. Vi är tacksamma för det stödet och förtroendet och vill uppmana fler att engagera sig politiskt. Vår vision för Karlstad är – En stad för alla. Dit kan vi nå om vi blir fler som bidrar med kunskaper och idéer. Demokratin får aldrig tas för given och vi är övertygade om att Karlstad kan ännu bättre. Här är några exempel på punkter som vi arbetar för:

- Fler jobb – snabbare service till företag, fler karlstadbor, fler företag. Grunden för all välfärd är jobb. Karlstad ska vara framåtsyftande, positivt och serviceinriktat mot alla som vill något. En spännande idé idag kan vara ett nytt företag och fler jobb i morgon.

 - Alla barns rätt till kunskap kräver resurser utifrån barns olika behov. Det krävs en tydlig politisk styrning för att resurserna ska hamna där de behövs som bäst. Starkare koppling till sociala faktorer vid resursfördelningen i skolan.

- Livslångt lärande – utveckla Karlstads universitet och komvux. Den borgerliga regeringen hotar, genom sin forskningspolitik, universitetets utveckling. Vi vill istället fortsätta att utveckla Karlstads universitet. Vi ska investera i människor och växa tillsammans. 

- Minskade sociala klyftor – utrota barnfattigdomen. Här har vi socialdemokrater initierat en kartläggning och en handlingsplan i kommunen. Det försämrade sociala skyddsnätet i sjukförsäkringen drabbar givetvis barnen 

- Ett klimatneutralt Karlstad 2020. Tydligare och mätbara delmål i klimat- och miljöstrategin är viktigt för att kunna se resultat. Vi vill se högre ambitioner exempelvis när det gäller avfall, övergödning och miljökrav vid upphandlingar. 

- Bostäder åt alla – fler hyresrätter och blandad bebyggelse. Det behövs fler hyresrätter och vi måste få en bostadspolitik som gör det möjligt att bygga billigare hyresrätter 

- Livskvalitet på äldre dar –fler trygghetsboenden och fixarservice från 65 år. Vi har föreslagit sänkt ålder för fixarservice, men tyvärr har det röstats ned. Frågan återkommer inför nästa val 

- Ett levande kulturliv, exempelvis en centralt belägen konsthall. Som vi vetat hela tiden, så fungerar det inte med saluhall och konsthall i samma lokal. Ta kulturen på allvar och inse dess egenvärde. Vi fortsätter arbeta för en centralt belägen konsthall och vi är stolta över den avgiftsfria kulturskolan.

 - Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter – grönytor för spontanidrott. Det här är viktigt att beakta vid all planering framåt. Vi socialdemokrater vill också utreda möjligheter för ”spontankultur” i områdena. 

- Kommunen en attraktiv arbetsgivare. Vi socialdemokrater vill nu ställa heltidskrav även vid upphandling inom vård- och omsorg. Vi har redan heltidserbjudande till alla som arbetar i kommunen. Vi vill också genomföra en lönesatsning på lärare, förskollärare och fritidspedagoger. En viktig jämställdhetsfråga. 

- Ett tryggare Karlstad – utveckla Trygghetscenter och trygghetsarbetet. Karlstads arbete med trygghetsfrågor är unikt i landet och vi vill fortsätta utveckla dessa frågor, bland annat med trygghetsarbete i fler bostadsområden. 

- Utveckla ytterområdena – då växer Karlstad! En tydligare utvecklingsstrategi för kommunens ytterområden. Fortsätt satsa på bra uppväxtmiljöer, service och möjligheter till snabb internetuppkoppling. Ytterområdena är naturliga marknader för småföretag 

- Utveckla Karlstad genom varandras olikheter. Skapa fler mötesplatser för kulturell mångfald och över generationsgränser. Karlstad ska vara öppet, tolerant och kreativt.

 

Du kan träffa oss på torget, på internet, på facebook eller vi kanske kommer och knackar på. Du är varmt välkommen till oss socialdemokrater i Karlstad för att bidra med dina idéer och erfarenheter, så att vi tillsammans kan arbeta vidare för – En stad för alla! 

 

RICKARD NILSSON, ordförande Socialdemokraterna Karlstad

LENA MELESJÖ WINDAHL, kommunalråd i opposition

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-19 08:06