Heltid en rättighet – deltid en möjlighet

När vård- och omsorgsnämnden vid gårdagens sammanträde beslöt om upphandling av delar av handikappomsorgen, så föreslog (S) att krav skulle ställas på heltidserbjudande för personalen hos de företag som ska lämna anbud. Detta för att det är en viktig jämställdhetsfråga och för att få rättvisande jämförelseobjekt. Majoriteten (M-MP-FP-C-KD) röstade emot detta.

 

”Det krävs ett medvetet och långsiktigt arbete för att förändra kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Kommunen har under tidigare (S-MP-V)-majoritet varit en föregångare och införde heltidserbjudande inom vård- och omsorgsverksamheten i kommunen. Självklart borde detta även omfatta de företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommunen” säger vård- och omsorgsnämndens 1:e vice ordf. Ingela Wretling.

För ytterligare kommentarer, kontakta Ingela Wretling, 070-323 86 57.

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-01 09:38