Gör en offensiv satsning på jobb

Det finns mellan 13.000 och 14.000 arbetslösa i Värmland, varav ca 4.000 i Karlstad (inklusive personer i arbetsmarknadsprogram). För att människor ska flytta till Värmland och kunna bo kvar, så behövs etableringar av företag som ger fler jobb.

 Två av de branscher där tillväxten av jobb är som störst, är handel och besöksnäring. Satsningen på Karlstads CCC kan exempelvis ses som en medveten politisk satsning för jobben i Karlstad och Värmland. Det är viktigt med ett resecentrum för att förbättra förutsättningarna för arbetspendling liksom en förbättring av E18 västerut.

 Strategin i Karlstad har varit att satsa på att bygga ihop kommunen som en helhet. Vi har bl.a. genomfört satsningar på förbättrad kollektivtrafik med högre turtäthet, båtbussar och nytt tågstopp i Välsviken. Den tidigare majoriteten har också beslutat om ett uppdrag att se över nya sätt att transportera och distribuera varor.

 En hög grad av service, både av offentliga och privata tjänster är viktigt för Karlstads attraktivitet. Ett omfattande och attraktivt utbud av handel är viktigt för en residensstad i konkurrens med andra, exempelvis Örebro. Vi tog tillbaka handel från Örebro och skapade nya jobb när Bergvik byggdes ut i etapp 2, men nu försvinner återigen jobb och handel till Örebro. Det är inte bra varken för jobben eller miljön.

 Vi har i politisk enighet antagit Karlstads kommuns tillväxtprogram ”En attraktiv stad som växer” där vi varit eniga om att Karlstad ska vara en attraktiv etableringsort med en tillväxt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.

 Efter interpellationdebatten på senaste fullmäktige ang. Bergvik/Eriksberg, så är vi allvarligt oroade över den borgerliga majoritetens (M-MP-FP-C-KD) besked om att inget kan, eller ska ske, på fyra—fem år, dvs hela mandatperioden! Kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) hänvisade till planeringsfrågor och risken för överklagande i processen. Om inget beslutas, finns ju inget att ens överklaga? Vi hävdar att, när transportverkets vägutredning är klar (i februari), så kan vi påskynda processen med att sammanfatta och ställa ut den fördjupade översiktsplanen för att fatta beslut om inriktning för Eriksberg. Därefter påbörja detaljplanearbetet.

 Det finns sedan tidigare politisk enighet om att företag som vill etablera sig på Eriksberg, ska först vara med och fylla Välsviken. Det finns intressenter som är beredda att göra detta, vilket de meddelat kommunen.

 Bara utbyggnaden på Eriksberg kan handla om 700 nya jobb, som jämförelse har Ikea cirka 200 anställda. Fördelen, ur ett arbetsmarknadsperspektiv, med etablering av handel, är att där erbjuds ett brett utbud av jobb, som kräver skiftande utbildningsbakgrund. Det är också en bransch som erbjuder många yngre möjlighet till jobb och nya erfarenheter.

 Per-Samuel Nisser (M) framhöll före valet att han ville ha mer dialog. Socialdemokraterna ser fram emot denna dialog och vi bidrar gärna konstruktivt för att påskynda planerings-, och etableringsprocesser i kommunen. Vi förväntar oss att dialogen snart påbörjas för Karlstads och länets utveckling.

 

LENA MELESJÖ WINDAHL

HÅKAN HOLM

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:12