Några målsättningar som bör infrias

Vi anser att studiehandledning på modersmål är viktigt med den enkla orsaken att det ger elever ökade kunskaper. Det är också viktigt att resursfördelning till skolområden sker utifrån behov.

 För jobbens skull ska heller inte någon i Karlstad behöva tacka nej till arbete pga avsaknad av barnomsorg

 Vi växer som människor med kultur. Därav anser vi att Kulturskolan ska vara fortsatt avgiftsfri.

 För personalen inom Karlstads kommun vill vi öronmärka resurser till öka lönerna för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det är viktgit att Karlstad är en bra arbetsgivare för personalen.

 

För frågor

Anna Dahlén Gauffin, 1:e vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden   

mobil: 070-316 52 35
E-post: anna.dahlen.gauffin@karlstad.se

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:37