Genomslag för Socialdemokratisk politik för Karlstadsborna

Många nämnder i Karlstads kommun har sagt ja till flera beslut initierade av socialdemokraterna bifallits. Det handlar om en motion om att bekämpa barnfattigdomen. En motion vars syfte är att minska ungdomsarbetslösheten i Karlstad i. Att ge ungdomar till skilda föräldrar rätt till busskort vid växelvis boende. Att göra en tillgänglighetsanpassning av ”Soludden” för att öka fritidsmöjligheterna för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknads- och socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden

Biföll idag en motion skriven av Christian Norlin och Anna Dahlén Gauffin om att Karlstad ska upprätta en handlingsplan för att bekämpa barnfattigdomen i kommunen.

 Arbetsmarknads- och socialnämnden biföll även en motion från Lena Melesjö Windahl, Christian Norlin och Lina Larhult om att utreda ”Södertälje-modellen” med ”Telge Tillväxt” som förebild i syfte att sänka ungdomsarbetslösheten i Karlstad. 

För ytterligare information kontakta gärna:

Christian Norlin                  070- 36 20 276

1:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Linda Larsson                     070- 204 48 61

1:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

 

Karlstads- Hammarö Gymnasienämnd

Efter ett förslag från Otto Keyser som har sitt ursprung i en medborgarkontakt beslutade nämnden idag om att ungdomar till föräldrar som inte är sammanboende ska kunna erhålla busskort utifrån båda adresserna och inte enbart folkbokföringsadressen. 

För ytterligare information kontakta gärna:

Otto Keyser                        070- 247 56 72

1: e vice ordförande Karlstads- Hammarö Gymnasienämnd 

Teknik- och fastighetsnämnd

Den tidigare majoriteten socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet lämnade förra året in ett initiativ till vård- och omsorgsnämnden om att skapa ett fritidscenter för omsorgen genom en tillgänglighetsanpassning av ”Soludden” vid Grundvikens nya bostadsområde. Nu kommer upprustning och tillgänglighetsanpassning ske för att fler ska kunna ta del av fritidsverksamheten. Det handlar om att förbättra vägen, bygga en ramp samt tillgänglighetsanpassning av dörrar och trösklar. Nytt torrdass och byggandet av ett trädäck och en anpassning av gångvägen ner till vattnet samt ramp för att människor med rullstolar ska kunna bada. 

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Pernilla Edman                   073- 381 12 99

1:e vice ordförande Teknik- och fastighetsnämnden

 

Christian Norlin                  070- 36 20 275

Initiativtagare

Sidan uppdaterades senast: 2011-10-21 11:09