Ställplats för husbilar redan våren 2012 tack vare Socialdemokraterna

Idag den 21 september behandlades ett medborgarförslag om ställplats för husbilar. Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun ville avvakta utredningen ang gästhamn för en samlokalisering.

Vi föreslog att man upprättar en provisorisk ställplats centralt (dvs inom kollektivtrafikens område) och att denna ska stå färdig våren 2012. Detta blev också beslutat idag.

”Det finns över 50.000 husbilar i Sverige och detta vore ett viktigt tillskott för kommunens möjlighet att vara en attraktiv besöksstad”, kommenterar Pernilla Edman (S), 1.e vice ordf. i teknik- och fastighetsnämnden.

För ytterligare kommentarer, kontakta Pernilla Edman (S), 1:e vice ordf. i teknik- och fastighetsnämnden, tel. 0733-811299

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-22 09:50