Stöd till Våxnäs- och Vålbergsborna

Följande uttalande antogs enhälligt på Socialdemokraternas möte den 12 december.

Vi socialdemokrater tar bestämt avstånd från förslaget att lägga ned badhuset i Vålberg och biblioteket på Våxnäs! Det är verksamheter med många besökare och som är till stor glädje och nytta inte enbart för dem som bor i Vålberg och på Våxnäs.

Badhuset i Vålberg använts inte enbart av de som bor där, många skolbarn får simundervisning och det finns en livaktig simförening i Vålberg. Möjligheten att kunna gå dit på sin lediga tid är till stor glädje för alla. Barnfamiljer men även seniorer använder aktivt badhuset och det är de inte ensamma om. Badhuset har 20 000 besökare varje år.

Biblioteket på Våxnäs är inte enbart en plats där man kan låna böcker. Biblioteket utgör en samlingslokal där människor möts och samtalar med varandra. Man har tillgång till dagstidningar och kan söka information på internet. Det har också genomförts flera utställningar, där boende aktivt involveras i sin stadsdel. Vi tror att det skapar sammanhållning i en stadsdel och det vill vi värna.

Vi socialdemokrater vill att kommunen i sina beslut tar hänsyn till socioekonomiska faktorer och verkar för att utjämna skillnader i inkomst- och utbildningsbakgrund. Alla ska ges möjligheter till aktiviteter på sin fritid.

Vi Socialdemokrater står på Vålbergsbornas och Våxnäsbornas sida och kommer inte att ställa oss bakom nedläggningsförslagen i kultur- och fritidsnämnden.

Socialdemokraterna i Karlstad

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-13 07:49