Låt oss tala om Vård och omsorg - ett gott liv som äldre

Äldre ska ha samma rättighet som yngre till delaktighet och ett aktiv liv, utan ensamhet och otrygghet. Vi socialdemokrater i Karlstad vill att Du som bor här gör det i tryggheten om att hjälpen finns där när Du behöver den. Vi satsar på profilerade vårdboenden med olika inriktningar och vågar pröva nytt – exempelvis ”djur i vården”.  Meningsfyllda aktiviteter i vardagen är viktigt.

 

10 punkter för ett gott liv som äldre:

 

  1. Fler trygghetsboenden
  2. Sänka åldern för fixarservice till 65 år
  3. Seniorluncher på restauranger
  4. Fortsätter erbjuda förebyggande ”må bra”-samtal
  5. Fortsätta satsningen på anhörigstödet, bl.a. genom fler ”må bra”-resor
  6. Äldre par får alltid bo tillsammans
  7. Varje vårdboende ska ha kontinuerlig läkarmedverkan
  8. Läkemedelsgenomgångar två gånger per år för de boende
  9. Attraktiv verksamhet i seniorernas hus
  10. Sänkt skatt för pensionärer. Lön och pension ska beskattas lika.
Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:24