Nej till höjda avgifter inom barnomsorgen, återinförande av avgifter till kulturskolan och ja till en utökning av ”Tummen”!

Den 23 november sammanträde barn- och ungdomsnämnden och där behandlas flera ärenden som rör barn och ungas möjligheter till deltagande i aktiviteter och förskolan. Det handlar då om majoritetens förslag (M+MP+FP+C+KD) om att höja avgifterna inom barnomsorgen och återinföra dessa till kulturskolan.

Vi socialdemokrater är starkt kritiska mot detta. Vi anser att alla barn och unga har rätt till en bra start i livet, med god skola och barnomsorg. Att det finns barnomsorg som täcker föräldrarnas behov och ger dem möjlighet till arbete är en självklarhet. Barn och unga behöver också ha möjlighet att på samma villkor som andra medverka i fritidsaktiviteter av olika slag.

Vi socialdemokrater följer därför upp våra tidigare förslag gällande strategisk plan och budget, och yrkar på att internbudget för Barn- och ungdomsnämnden 2012 fastställs enligt de förslag vi tidigare haft. Se bifogad fil för mer information.

När kommunfullmäktige behandlade budgeten i juni så gjorde man ett misstag. Majoriteten biföll ett yrkande från arbetsmarknads- och socialnämnden efter förslag från oss om att utöka ”Tummen-verksamheten[1]” i kommunen till att även omfatta Våxnäs, men barn- och ungdomsnämnden fick inte motsvarande summa för detta, därför föreslår vi idag i ärendet om internbudgeten att medel avsätts för detta. 

 

Samtliga våra förslag är finansierade.

 

För mer information kontakta:

Anna Dahlén Gauffin (S), 070-316 52 35, 1:e vice ordförande

Barn- och ungdomsnämnden 


[1] Förskoleteamet Tummen är ett samverkansprojekt mellan barn- och ungdomsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt Landstinget i Värmland. Teamet består av specialpedagog, psykolog och socionom.

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-24 21:52