Våga investera i utbildning

Nu har budget- och verksamhetsplan för 2012-2014 för gymansiet behandlats. Vi Socialdemokrater valde att lyfta in ett antal målområden i verksamhetsplanen samt även föreslå att Karlstad kommun ska erbjuda alla elever i årskurs nio och eleverna i ettan och tvåan på gymnasiet sommarjobb. Den borgerliga majoriteten säger nej till att investera i detta som för många är självklara.

 

 

  • Att varje gymnasieskola har ett elevråd

Att satsa på elevdemokrati anser vi går hand i hand med att gymnasieelever också trivs på sin skola.

 

 

  • Ingen ungdom sysslolös.

Idag tvingas arbetslösa ungdomar att gå sysslolösa då Arbetsförmedlingen sätter in sina aktiviteter först efter att 3 månader har gått. Detta tror vi ger negativa konsekvenser för den enskilde. Vi vill se ett utvecklat samarbete mellan Arbetsförmedlingen, gymnasieförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen för denna målgrupp. Karlstad ska ta ansvar för att garantera dessa ungdomar individuellt utformad fortbildning, praktik eller annan form av aktiviteter de första 3 månaderna

 

 

När det gäller nya ansökningar om nyetableringar/utökningar av programmen för de fristående skolorna ser vi stora risker att dessa späder på den överetablering som redan finns idag. Med ytterliggare etableringar/utökningar av befintliga program i Karlstad ser vi att påföljden kommer bli sämre kvalitet som kommer att slå mot den kommunala ekonomin som drabbar eleverna.

 

– Konsekvenser gällande kvalitén kan mycket väl bli att de nationella inriktningarna inte kan erbjudas till de elever som söker dem på grund av att det blir för få som kan söka dem. Ytterliggare konsekvenser som är svåra att förutse är det ansvar vi har vid eventuella konkurser som kan ske på grund av överetableringarna. Ansvaret för eleverna kan vi aldrig frånsäga oss, säger Otto Keyser (S) vice ordförande Karlstad-Hammarö gymnasienämnd.

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:35