Möjligheten till ökad valfrihet avseende distribution av mat till äldre

Valmöjligheter när det gäller maten är viktig för många. Vi delar den uppfattningen. Vi anser dessutom att det är viktigt att samma krav ställs på externa leverantörer av mat till äldre avseende näringsinnehåll och kvalitet på maten. 

 Karlstad har hög målsättning när det gäller andelen ekologiskt/närproducerade råvaror och den anser vi ska fortsätta att öka. Målsättningen om 30 % ekologiskt/närproducerade råvaror ska även omfatta alternativa producenter av mat till äldre. 

 Ur miljöhänsyn är det också viktigt att det i upphandlingen av distributör också ställs miljökrav. Ökade transporter leder till ökade utsläpp och det bör klimatkompenseras.

 När det gäller måltiderna till våra äldre, så vill vi se att själva måltiden blir en upplevelse. Det handlar inte enbart om möjligheten att få välja en specifik rätt, utan också om hur den serveras. Social samvaro är viktigt för alla

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:18