Karlstads äldre kan inte vänta

Det är drygt ett år sedan som vårt tidigare beslutade vårdboende invigdes med 48 nya platser för äldre med demenssjukdom, Zakrisdal. Det medförde ett välkommet tillskott och en balans mellan behov och utbud.

Kostnaden för Zakrisdals vårdboende var ca 120 mkr i investering och ca 30 mkr i driftskostnad.

Trots tillskottet av nya platser, så har kön till vårdboendeplatser varit lång under hela hösten och möjligheten till en plats har försämrats. Orsaken är dels att antalet personer med demenssjukdomar ökar och att allt fler lever allt längre. Det finns behov av ytterligare vårdboende. Vi vill uppmana majoriteten (M-MP-FP-C-KD) att skyndsamt agera i frågan! 

För att akut hantera situationen har vård- och omsorgsnämnden beslutat omvandla platser på resurscentrum för att möta behovet, vilket innebär att antalet korttidsplatser minskar. Detta kan få stora konsekvenser för de äldre som i än större utsträckning än idag skrivs ut från sjukhuset och direkt hem och deras anhöriga, som utgör en ovärderlig resurs i omvårdnadsarbetet.  

Vi socialdemokrater oroas över denna utveckling och kräver nu att arbetet med ett nytt vårdboende snabbas på.

Det finns flera beslut fattade om att leta tomt och planera för ett nytt vårdboende – varför händer inget? Det måste fram ett förslag på lämplig tomt, eventuellt krävs en ny detaljplan och ett nytt vårdboende måste också prioriteras i kommunens budgetarbete.  

-         Vi socialdemokrater anser att kommunen ska planera för ett nytt vårdboende och bygga ett större vårdboende än Zakrisdal denna gång. Antalet äldre ökar och behoven kommer att finnas långsiktigt. Det är viktigt för äldre och deras anhöriga att få tydliga besked, säger Ingela Wretling (S), 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.  

-         Det är förvånansvärt att det går så långsamt för majoriteten (M-MP-FP-C-KD) att agera i olika frågor, för att nå resultat. Det är många önskemål om investeringar som lyfts fram, men Karlstads äldre och deras behov måste givetvis prioriteras, kommenterar Lena Melesjö Windahl, kommunalråd (S).

 

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Lena Melesjö Windahl (S), 070-543 71 32

Ingela Wretling (S) 070-323 86 57

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-27 12:04