Kommenterar majoritetens budgetförslag

Den politiska majoriteten (M-MP-FP-C-KD) lade idag fram sitt förslag till budget och strategisk plan för åren 2013—2015. Vi kan direkt konstatera att satsningarna är otillräckliga för att förbättra servicen till företag, öka tillväxten, få igång byggandet, skapa förutsättningar för fler jobb och därigenom öka befolkningen.

Vi saknar också utlovade satsningar på utveckling av Karlstads centrum och investeringsmedel till den ”Älvpromenad” som utreds.

Vi saknar fortfarande den lönesatsning på förskollärare och lärare som vi anser nödvändig för skolans kvalitet på sikt, där vi redan förra året budgeterade totalt 27 mkr över tre år, 9 mkr per år.

Medborgarkontoren som idag finns i Vålberg, Molkom, Kronoparken, Skattkärr ska tydligen ersättas av en föreningspott på 200.000 kronor. Det innebär väldigt lite pengar för varje område.

Vi oroas också över vilka konsekvenserna blir inom området kultur- och fritid där majoriteten exempelvis drar ner anslaget för arrangemang med 500.000 kr. Vi ser dessa pengar som en del i satsningen på Karlstad som besöksstad, vilket genererar tillväxt och jobb.

Karlstad ska vara en stad för alla och inriktningen på vårt budgetförslag kommer att vara jobben, skolan och att hela kommunen ska fortsätta utvecklas. Socialdemokraternas budgetförslag läggs i samband med kommunstyrelsen den 5 juni.


För ytterligare kommentarer, kontakt:
kommunalråd Lena Melesjö Windahl (S), 070-543 71 32.

Sidan uppdaterades senast: 2012-05-23 08:50