Kritik mot mer byråkrati och införandet av ”utmanarrätt”!

På gårdagens sammanträde med nämnderna behandlades ett ärende om remiss avseende att införa utmanarrätt i Karlstad. Vi socialdemokrater säger nej till detta! Flertalet förvaltningar beskriver i sina yttranden det merarbete det skulle innebära om utmanarrätt införs.

Utmanarrätt innebär att Karlstads kommun lämnar över initiativrätten till näringslivet angående vilka kommunala verksamheter som kan komma att drivas i entreprenadform. En utmaning som kommer in, skall utredas och därefter ska beslut tas om en eventuell upphandling.

Förslaget till riktlinjer innebär i praktiken att ett anbudsunderlag måste tas fram för den egna verksamheten vilket är ett mycket omfattande arbete. Vem ska stå för den ökade administrativa kostnaden för detta i ett redan svårt ekonomiskt läge? Frågan om driftsform är i grunden ett politiskt ställningstagande och kan inte utredas av förvaltningen.  

Verksamheterna är idag hårt pressade ekonomiskt. Besparingar har genomförts och ytterligare är att vänta. Om resurser skulle finnas, för att finansiera införandet av en utmanarrätt, så anser vi att dessa istället skall gå till befintlig verksamhet, jobben, skolan och våra barn och äldre, då utmanarrätten i praktiken inte leder till något annat än ökad byråkrati. De skäl som angetts för att införa en utmanarrätt kan tillgodoses genom sedvanlig hantering i upphandlingsärenden.

Att dessutom föreslå att verksamheter som efter en utmaning förblir i kommunens regi, ska drivas i intraprenadform (som ett externt bolag) när övriga verksamheter kan tvingas till nedskärningar kan få konsekvenser som att ett boende drivet av kommunen får helt andra förutsättningar än ett annat som också drivs av kommunen.

Här finns kontaktuppgifter till några av våra gruppledare:

Christian Norlin, 070- 36 20 275

1:e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden

Ingela Wretling, 070- 323 86 57

1:e vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden

Otto Keyser, 070- 247 56 72

1:e vice ordförande Karlstads- Hammarö gymnasienämnden 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-22 11:16