Investera i Kronoparken

Kronoparken är Karlstads största stadsdel där också universitetet ligger. Många invånare har utomnordisk bakgrund. Det här skapar goda förutsättningar för kreativitet och mångfald. Kommunen har bland annat investerat i en ny idrottshall, där bland andra basketklubben har en omfattande ungdomsverksamhet.

Något som hela tiden efterfrågas är en samlingslokal för föreningsverksamhet och kulturaktiviteter inom området.

Vi socialdemokrater vill nu gå vidare i kommunens engagemang för ett ännu mer attraktivt Kronoparken.

Förslag:

- Kommunen initierar ett samarbete med andra aktörer för att söka lösning på frågan om en samlingslokal.

- Fortsätter utredningen om samlokalisering av bibliotek och fritidsgård i anslutning till den nya idrottshallen.

- Initierar, i samarbete med medborgarkontor och lokala föreningar, en tävling om att försköna Vattentornet – Kronoparkens ”landmärke” med exempelvis färg- och ljussättning.

- Ta fram en utvecklingsplan för Kronoparksbadet.

- Ta fram en strategi för utveckling av torget.

Karlstad 2011-01-25

 

Lena Melesjö Windahl (S)

Håkan Holm (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-11 14:20