Nej till förlängning av entreprenadavtal inom vård- och omsorg

Vård- och omsorgsnämnden ska den 25 januari ta ställning till flera ärenden som handlar om privata entreprenader i vård- och omsorgsnämndens verksamhet: 

  1. (S) motion: Inför rätt till meddelarfrihet vid upphandlingar
  2. Förlängning av entreprenadavtal med Carema avseende Åsbacka och Sveagatan
  3. Tilldelningsbeslut inom upphandlingen inom handikappomsorgen

Socialdemokraterna har under upphandlingsprocessen inom handikappomsorgen ställt krav på heltidserbjudande för personal, stärkta miljökrav och meddelarfrihet. Vi har inte fått stöd från majoriteten (M-MP-FP-C-KD) på något av våra krav. Parallellt med detta har det också varit en omfattande samhällsdebatt kring privata vinstintressen och riskkapitalbolag inom välfärdssektorn.

Socialdemokraterna i vård- och omsorgsnämnden motsätter sig förlängda och nya entreprenader inom vård- och omorgsnämndens verksamhet i avvaktan på att frågorna om begränsning av vinstuttag och meddelarfrihet regleras i lagstiftning.  

- Det här innebär att vi röstar nej till förlängningen av avtalet med Carema avseende Åsbacka och Sveagatan samt att vi väljer att avstå från att delta i beslutet om tilldelning av entreprenad inom handikappomsorgen, kommenterar Ingela Wretling (S), 1:e vice ordförande i vård och omsorgsnämnden. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Ingela Wretling (S), 1:e vice ordf. vård- och omsorgsnämnden, tel. 070-323 86 57.

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-24 15:38