Protester från (S) splittrar majoriteten?

Vid sammanträdet med Karlstads- Hammarös gymnasienämnd den 23 januari skulle frågan behandlas om vilka avgifter och kostnader som anses acceptabla att eleven själva betalar inom skolan.

Det är den nya skollagen som medger den möjligheten men absolut inget som innebär att en kommun måste tillåta dessa avgifter. Nu finns ett förslag om att skolan ska få ta ut, vad som kallas för en ”obetydlig kostnad”. Några exempel som nämns är kostnad för miniräknare 700 kr, kostnad för en studieresa 300 kr och kostnaden som anses acceptabel för en friluftsdag 100 kr. För tredje gången sköt majoriteten (M-MP-FP-C-KD) upp beslutet.

 

- Vi socialdemokrater har hela tiden varit mycket tydliga med vad vi tycker och klart slagit fast att vi inte vill se avgifter för aktiviteter och heller inga påtvingade kostnader för en elev för att klara utbildningen inom skolan, säger Otto Keyser (S) 1:e vice ordförande i nämnden. Vi kan inte tolka detta på annat sätt än att majoriteten är oenig i frågan.

 

För mer information, Otto Keyser, 070- 247 56 72.

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-24 15:29