(S) vill göra om barn- och ungdomsnämndens budget

Konsekvenserna orimliga för barn och föräldrar inom särskolan!

Socialdemokraterna i barn- och ungdomsnämnden kommer vid nästa veckas nämndsammanträde kräva att nämnden behandlar ett extra ärende ang. revidering av  internbudgeten för 2012.  

Barn- och ungdomsnämnden beslutade om sin internbudget, dvs fördelningen av pengar mellan skolområdena, vid sitt sammanträde i november förra året.  

Utifrån den information om konsekvenser för barn, elever, lärare och föräldrar, som nu är kända, så anser socialdemokraterna att nämnden fattat sitt beslut utifrån ett ofullständigt underlag.  

”Hade vi vetat i november, det vi vet idag, så hade vårt budgetförslag sett annorlunda ut, exempelvis för särskolan, konstaterar Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordf. i barn- och ungdomsnämnden.

Hon konstaterar vidare att:  ”Det är inga konstigheter i att revidera en internbudget, det är nämndens ansvar och skyldighet, om konsekvenserna bedöms bli för allvarliga för barn och elever. Det som är konstigt i den här situationen är majoritetens bristande ansvarstagande och ordförandens hantering av information och beslutsunderlag.

Politikers viktigaste uppgift är att fatta beslut, prioritera och ta ansvar. Nu gör vi inget av det i barn- och ungdomsnämnden”, konstaterar Anna Dahlén Gauffin (S) nämndens 1:e vice ordförande. 

För ytterligare information, kontakta: 

Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordf. barn- och ungdomsnämnden, tel. 070-316 52 35.

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-17 13:50