(S) vill se en mer jämställd gymnasieskola!

Vid sammanträde med Karlstads-Hammarö gymnasienämnd den 23 april lade socialdemokraterna ett antal förslag till ändringar och tillägg. Bland annat ett förslag om att nämnden bör anta ett nytt mål om att bryta könsstereotypa sökmönster. Kriteriet för måluppfyllelse ska vara att vi ser ett förändrat sökmönster som går mot en mer jämställd sökbild på samtliga gymnasieprogram.  

Socialdemokraterna undrar också var ambitionen om heltidserbjudande till all tillsvidareanställd personal tagit vägen?  

Socialdemokraterna föreslog också att nämnden skulle avstyrka friskoleansökningar med hänvisning till överetablering.  

”Vi är oroliga för att överetableringen av gymnasieplatser leder till sämre kvalitet i utbildningarna, vilket drabbar eleverna”, kommenterar Otto Keyser (S), 1:e vice ordf. i Karlstads Hammarö gymnasienämnd.  

För ytterligare kommentarer, kontakta: Otto Keyser (S), 070-247 56 72.

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-23 16:01