Socialdemokraterna vill snabba upp planarbetet i Karlstad!

Karlstads kommun kommer under hösten att få en återbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA) på drygt 74 miljoner kronor. De premier som betalats in har varit för höga och en återbetalning sker därför.

Då det är engångsmedel som betalas ut, är det inte klokt att öka på driftskostnaderna för Karlstads kommun. Kommunledningskontoret föreslår att 10 miljoner används för att tillfälligt höja underhållsinsatser i Karlstad. Detta tycker vi socialdemokrater är bra och står bakom förslaget.  

-          Vi vill utöver detta använda 3 miljoner för att snabba upp planarbetet och bygglovshanteringen i Karlstad då vi där har långa handläggningstider och det påverkar tillväxten negativt i Karlstad, säger Lena Melesjö Windahl (S), kommunalråd. 

-          Kön av sökande av bygglov är mycket lång idag i Karlstad. De tillfälliga extra medlen ska kunna användas för att arbeta bort kön, det kommer att gynna inte enbart de enskilda som söker bygglov, utan även Karlstad positivt, då det ger fler jobb, säger Håkan Holm (S), 1:e vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Karlstad - En stad för alla  

 

För mer information kontakta:

Håkan Holm 070- 529 31 29, 1:e vice ordförande, Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-27 09:30