Socialdemokratiska framgångar i Karlstad- Hammarö gymnasienämnd!

Under onsdagens sammanträde med gymnasienämnden lyftes ett initiativ från socialdemokraterna. Initiativet handlade om möjligheterna att parallellt med SFI undervisningen även ges möjligheten till validering av tidigare utbildning i andra länder. 

–        Jag är mycket glad över att nämnden ställde sig bakom vårt förslag. Att bättre ta tillvara nyanlända svenskars utbildningar är något som gynnar inte enbart den enskilde individen, utan även hela samhället säger Otto Keyser.

För mer information kontakta:

Otto Keyser, 070- 247 56 72
1:e vice ordförande
 Karlstads- Hammarö gymnasienämnden

Yrkande
Vuxenutbildningsutredningen
Människor som migrerar till Sverige har med sig mycket värdefulla kunskaper som vi ibland är dåliga att ta tillvara på. De som flyttar eller flyr hit i vuxen ålder som har akademiska meriter med sig behöver validera den kunskapen för att kunna påvisa kunskapsnivån utifrån det svenska systemet. Detta samtidigt som svenskan är en viktig del för att komma ut i yrkeslivet i Sverige. Det går dessutom fortare att lära sig svenska när man är ute i yrkeslivet och dagligen får använda det.

Sverige och Karlstad behöver ta tillvara dessa människors resurser och det gör vi bäst genom att korta deras väg ut i yrkeslivet. Om vår SFI undervisning kan kombineras med validering av akademiska meriter vid Karlstad Universitet skulle det kunna korta vägen till arbete.

Yrkande:
1.        Godkänner förvaltningens förslag och ger den nya beställarenheten i uppdrag att utreda möjligheten att läsa SFI parallellt med validering av akademiska meriter 
2.        Uppdraget ska återredovisas till nämnden senast i maj 2013

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-23 09:47