Solareturen på Kronoparken nedlagd!

Idag under sammanträde med arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade majoriteten (M+MP+FP+C+KD) att godkänna en redovisning av vilket det framgick att Solareturen på Kronoparken lagts ned enligt beslut på tjänstemannanivå.

- Frågan var uppe tidigare i höst på arbetsutskottets sammanträde och redovisades muntligen och frågan om ett ärende skulle skrivas fram ställdes. Socialdemokraterna och vänsterpartiet meddelade att vi inte är beredda att stödja ett sådant förslag och när ett ärende aldrig väcktes utgick vi ifrån att majoriteten inte ville ta en strid i denna fråga, säger Christian Norlin (S)

- Att man gör olika prioriteringar mellan politiska partier är givetvis en del av demokratin. Men att stänga verksamheten på Kronoparken utan ett politiskt beslut är att skjuta tjänstemän framför sig och undvika politiskt ansvar, säger Christian Norlin (S).

För mer information kontakta:

Christian Norlin (S) 070- 36 20 275, 1:e vice ordförande

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-14 15:32