Varför fortsätta strida för en bergtäkt?

Kommunstyrelsen i Karlstad har idag behandlat ett ärende om att yttra sig till förvaltningsrätten avseende en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan. Beslutet har överklagats av kommuninvånare med hänvisning till att en utredning inte genomfördes av behovet av en bergtäkt i Vallargärdet-Ulvsby. En utredning som vi socialdemokrater krävde men som den politiska majoriteten (M+MP+FP+C+KD) inte levererade.

Den politiska majoritetens argumentation har hela tiden byggt på att det inte är kommunen som avgör frågan om en etablering av bergtäkten utan den prövas slutligen av Mark- och övermiljödomstolen. Nu när ett beslut kommit från Mark- och miljööverdomstolen, så finns det följaktligen inte något skäl för Karlstads kommun att ytterligare driva frågan.

Vi socialdemokrater har därför idag på kommunstyrelsens sammanträde yrkat att Karlstads kommun dels inte ska yttra sig vidare i ärendet till förvaltningsrätten samt även yrkat på att översiktsplanen ska revideras om möjligheten för en etablering av bergtäkten tas bort så de boende i området kan leva i den vissheten.


Karlstad en Stad för alla!


För mer information kontakta:
Håkan Holm 070- 529 31 29
1:e vice ordförande
Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-29 10:58