Dags för ordning och reda i ekonomin, jobb och kunskap och öppenhet och dialog med medborgarna!

Idag under kommunstyrelsens sammanträde (2012-12-18) i Karlstad behandlades anvisningarna till nämnderna för det kommande budgetarbetet. 

Den ekonomiska situationen för Karlstads kommuns nämnder har försämrats markant. Det handlar så väl om lägre skatteintäkter, men framförallt om budgetöverskridanden. Det ekonomiska utrymmet framöver är litet. Det är nu särskilt viktigt med öppenhet och dialog. Att in i det sista hemlighålla förslag om nedskärningar och/eller nedläggningar skapar oro, som till exempel besluten om skolnedläggningarna.

Vi vill se mer fokus på ordning och reda i ekonomin, fler i arbete och insatser för en ökad hållbar tillväxt. Vi har även tidigare föreslagit att revidering ska ske av den Strategiska planen.

Anvisningar till nämnderna - utgångspunkter

1.        Ordning och reda i ekonomin.

2.        Fler i arbete, Arbetsmarknads- och socialnämnden och Karlstads- Hammarö gymnasienämnd och kommunkoncernens bolag, får i uppdrag att, bland annat intensifiera samarbetet med näringslivet och arbetsförmedlingen för att få fram fler platser för jobb, praktik och utbildning i syfte att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. Detta föreslog vi på KS i oktober. Vi vill även att den ökade budgetposten för försörjningsstöd ska kunna användas till jobbskapande aktiviteter!

3.        Fokusera på kunskap och trygghetsskapande aktiviteter.

4.        Hållbar tillväxt. Vi vill se ett ökat byggande i Karlstad och har även tidigare föreslagit att planarbetet och handläggning av bygglov i Karlstad ska kunna påskyndas. Detta föreslog vi på i augusti 2012

5.        Öppenhet och tydlighet ska gälla, dialog med medborgarna om verksamheters framtid skall ske!


För mer information kontakta:
Lena Melesjö Windahl: 070- 543 71 32
Kommunalråd (S)


Sidan uppdaterades senast: 2012-12-18 15:28