Vi utmanar (C) och (FP) till debatt om ungdomslöner

I överenskommelsen om arbetsformer i kommunfullmäktige i Karlstad finns möjligheten till ”debattutmaning”.  I sak innebär det att varje ledamot ges rätten att utmana en annan ledamot på debatt i en fråga.

Socialdemokraterna har idag lämnat in två debattutmaningar till gruppledarna Niklas Wikström (FP) och Henrik Lander (C) avseende deras respektive partiers förslag om att sänka ingångslönerna.

Begäran om debattutmaning ungdomslöner till (FP)

Under folkpartiets landsmöte i mars beslutades det att folkpartiet skulle agera i Sveriges 100 största kommuner och införa ungdomsavtal. Detta är anställningar där ingångslönen är 75 % av lägsta lön.

Då Karlstad tillhör en av Sveriges 100 största kommuner utmanar jag härmed Niklas Wikström, gruppledare för folkpartiet på en debatt om för att få reda på om han tänker lägga ett sådant förslag i Karlstad i enlighet med folkpartiets beslut.

  

Karlstad 2012-04-25

Sofia Granström (S)

 

Begäran om debattutmaning ungdomslöner till (C)

Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen föreslagit sänkta ingångslöner med 25 procent. Idag är lägstalönen enligt SKAF:s avtal 16 070 kr. Vid yrkesutbildning och ett års erfarenhet 17 770 kr. Med centerpartiets förslag blir de nya ingångslönerna 12 052 kr respektive 13 327 kr!  

I Sverige har vi sedan länge en tradition av att det är arbetsmarknadens parter som ska hantera frågor som denna och det gör mig oroad att se hur lättvindigt centerpartiet gör avsteg från denna tradition. Förslaget väcker många frågor säkert inte bara hos mig.

 Därför begär jag en debattutmaning mot Henrik Lander, gruppledare för centerpartiet.

 

Karlstad 2012-04-25

Linda Larsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-26 10:00