Äntligen förskottering av E18

Lena Melesjö Windahl, kommunalråd (S) kommenterar majoritetens utspel om förskottering av E18: 

”Socialdemokraterna har drivit denna fråga under flera års tid och efterfrågat ett besked från majoriteten. Precis som  vi tidigare påtalat, så är nuvarande sträcka mellan Björkås och Skutberget såväl olycksdrabbad som ett hot mot dricksvattenförsörjningen. 

Den aktuella vägsträckan är planerad till år 2018 i den nationella planen och det är mycket positivt att det nu finns en bred politisk enighet i kommunen för en förskottering för att uppnå en tidigareläggning”.

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-08 12:15