Begäran om sammanträde med rådet för personer med funktionsnedsättning

Vård- och omsorgsnämnden håller ett extra sammanträde den 3 april för att besluta om förfrågningsunderlag för upphandling av personlig assistans. Det här är ett beslut som berör många medlemmar i handikappföreningarna.

Rådet är ett organ för samråd, diskussion och ömsesidig information mellan kommunen och handikappföreningarna i Karlstad. Vi ser det som självklart att rådet behöver sammanträda före vård- och omsorgsnämndens beslut och vi begär därför att ordförande i rådet, Marlene Lund Kopparklint (M), sammankallar rådet före den 3 april.

Karlstad 2013-03-19

Håkan Holm Alteblad (S)                        Pernilla Edman (S)

Kommunstyrelsen                                    Teknik- och fastighetsnämnden

 

Malin Svedin (S)                                      Lina Larhult (S)

Barn- och ungdomsnämnden                   Arbetsmarknads- och socialnämnden

 

Lars-Gösta Elofsson (S)                           Ulrica Elfgren Borgström (S)

Karlstads-Hammarö gymn.nämnd           Kultur- och fritidsnämnden

 

Anita Svensson-Nilsson (S)                     Sofia Magnusson (S)

Stadsbyggnadsnämnden                          Vård- och omsorgsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-19 15:49