Insolvens ges minskat bidrag trots att fler får det sämre!

Vid arbetsmarknads- och socialnämndens möte den 23 januari hanterades bland annat föreningsstödet till de frivilligorganisationer i kommunen som ligger i nämndens ansvarsområde.

Vi yrkade att föreningen Insolvens i likhet med flertalet av organisationerna skulle ges motsvarande 2012 års bidrag samt med en uppräkning på 2 %.

Finansieringen för detta, skulle tas ur den buffert som finns.Majoriteten i nämnden vill öka den bufferten från 34 150 kr, till 218 150 kr. Vi menar att det räcker att bufferten ökar till 52 350 och därigenom finns ett ekonomiskt utrymme.  

Vänsterpartiet valde att stödja det socialdemokratiska förslaget, men detta röstades tyvärr ned av den blågröna majoriteten.

 

För mer information, kontakta:

 Christian Norlin, 070- 36 20 275

1: e vice ordförande Arbetsmarknads- och socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-01-23 15:56