Utveckla fler trygghetsboenden

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingela Wretling och Hans Igelström att karlstad kommun utreder och utvecklar fler trygghetsboenden. Trygghetsboende är ett framgångsrikt samarbetskoncept mellan Karlstad kommuns vård- och omsorgsförvaltning och bostadsbolaget, KBAB.

Det finns tre trygghetsboenden idag, där trygghetsbovärdar erbjuder en utökad service till äldre hyresgäster. De hjälper till med praktiska göromål, ordnar aktiviteter och arbetar också uppsökande och förebyggande.

”Vi vill att man sprider konceptet till fler aktörer på bostadsmarknaden, i första hand Stiftelsen Karlstadshus som kommunen är delägare i. Genom samarbete kan man nå fler och uppnå samordningsvinster”, kommenterar Ingela Wretling (S).

 

För ytterligare kommentarer, kontakta Ingela Wretling, tel. 070-323 86 57.

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-14 15:00