Vi Socialdemokrater står fast vid vårt förslag om Orrleken!

Vi Socialdemokrater hade i vårt budgetförslag med en finansiering av en nyinvestering av Orrleken inför 2013, såväl i investerings- som i driftsbudget. Detta valde den blågröna majoriteten att rösta ned. 

Vi Socialdemokrater vill att Orrleken ska fortsätta att vara en parklek som är öppen för alla och en mötesplats där leken är i centrum. Parkleken ska uppmuntra till rörelsekreativitet, skapande verksamhet och kreativt tänkande. 

Det förslag som nu presenterats och som skulle innebära en upprustning av Orrleken samt att del av inomhusmiljön förlagd till bottenvåningen i ett nybyggt flerbostadshus, skulle medföra en något lägre investeringskostnad. De diskussioner som detta lett till skulle även medföra en mångårig process som kommer att fördröja upprustningen av Orrleken. 

Vi kommer därför att föreslå ett uppdelat uppdrag om planändring. Ett för Orrleken och ett för möjligheten till fler bostäder, något Karlstad är i stort behov av. 

Vi står även fortsättningsvis bakom det förslag vi hade med i vår Socialdemokratiska budget för 2013. 

 

Björn Samuelsson (S), 1: e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden 070-659 25 53                 

Lena Melesjö Windahl (S) Kommunalråd 070-543 71 32

                                                    

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-16 09:24