Vi höjer tempot i oppositionsarbetet

Vårt utvecklingsarbete i Karlstad:  ”Sveriges vassaste opposition” börjar ge resultat. Till Karlstads kommunfullmäktige den 15 oktober lämnar vi in inte mindre än sex motioner, där tre berör skolans område. 

”Vi har infört ett nytt arbetssätt, där vi bland annat arbetar i teman med syfte att engagera fler partimedlemmar i vårt politiska arbete i kommunen. Nu ser vi redan ett konkret resultat”, konstaterar Linda Larsson, kommunalråd.

”En jämlik skola” har varit det första temat och inom skolans område behövs det uppenbarligen mycket politiskt arbete, eftersom Karlstad rasar 26 placeringar, från plats 43 till plats 69 i Lärarförbundets årliga ranking. Endast fjärde plats i Värmland. Under resten av hösten kommer temat att vara ”Ansvar för morgondagen”, dvs hållbar utveckling och miljöfrågor.

Vi lämnar in följande motioner:
Digital kompetens i Karlstads kommuns skolor. Anna Dahlén Gauffin (070-001 86 63) och Pernilla Edman (070-001 88 22).

Förbättra informationen om bristyrken inom Karlstads kommun inför eftergymnasiala utbildningsval. Pernilla Edman och Christer Alnebratt.

Utred möjligheten att stödja verksamheter inom Ung Företagsamhet efter avslutade studier. Pernilla Edman och Anders Tallgren (070-001 88 66).

Inventering av byggbar mark för bostäder. Håkan Holm Alteblad (070-529 31 29) och Linda Larsson (054-540 12 89).

Inrätta lekhörna/lekrum på särskilda boenden. Ingela Wretling (054-540 12 80) och Mathias Casserlund.

Spöket Laban-bok som gåva till nyfödda. Christina Elkéus (073-158 41 73) och Bengt Holm.

Ni kan läsa alla motioner under rubriken motioner på denna sida 

För ytterligare kommentarer kring Socialdemokraternas nya arbetssätt, kontakta: kommunalråd Linda Larsson, tel. 054-540 12 89 eller kommunfullmäktigegruppens ordf. Anders Tallgren, tel. 070-001 88 66.