Vi föreslår att Kulturskolans grundkurser ska erbjudas elever i grundsärskolan!

Vi kommer på kommande möte med arbetsutskottet i Barn- och ungdomsnämnden att föreslå att Kulturskolans grundkurser ska erbjudas till fler.

 

Politiskt initiativ

Alla elever ska ges förutsättningar att nå målen i skolan, utifrån sina egna förutsättningar och behov. Eftersom barn och ungdomar lär på olika sätt behöver skolan erbjuda olika former för kunskapsinhämtning. Här är Kulturskolans grundkurs till elever i åk 2 ett bra exempel. Denna verksamhet medför inte enbart att eleverna får möjlighet att prova på musik, bild, dans och drama, den ger också redskap och möjlighet för barn och ungdomar att ge uttryck för sina känslor och åsikter utifrån vars och ens förutsättningar. 

Tyvärr har inte alla elever haft möjlighet att delta i grundkursen, då den inte har riktat sig till grundsärskolan. I en jämlik skola är det självklart att alla elever får möjlighet att ta del av denna typ av verksamhet, och vi föreslår därför att: 

-    Barn- och ungdomsnämnden beslutar om att Kulturskolans grundkurs i åk 2 även ska omfatta eleverna i grundsärskolan.  

-    Medel för detta avsätts i internbudgeten för 2016.

 

För ytterligare information, kontakta: 

Anna Dahlén Gauffin (S), 1:e vice ordförande, Barn- och ungdomsnämnden:

054- 540 36 85 alternativt 070- 001 86 63

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-08 12:46