Vi lägger flera förslag för ett mer hållbart Karlstad!

Under Kommunfullmäktiges sammanträde igår lämnade Socialdemokraterna in flera förslag för att Karlstad ska bli en mer hållbar och attraktiv stad.

Forskning visar att byggprocessen har stor klimatpåverkan. Själva byggandet av hus, kontor och fastigheter orsakade 2012 ungefär lika mycket koldioxidutsläpp som halva den svenska personbilsparken. Vi vill därför att Kommunens miljö- och klimatstrategi kompletteras med en träbyggnadsstrategi med Växjö som förebild. 

Kommunens uppföljning inom miljö- och klimatstrategin visar att vi har svårt att nå våra mål. Det behövs uppenbarligen ett mer strukturerat arbetssätt för dessa frågor och därför vill vi att Karlstads kommun inrättar ett Hållbarhetsråd. Modellen för detta finns redan i Näringslivs- och Landsbygdsråden.

Plast som hamnar i våra sjöar och hav stannar där, men den ändrar skepnad med tiden. Vattnets rörelser och den mekaniska nötningen mot stränder och stenar medför att plasten sönderdelas. Solens UV-strålning hjälper också till; den gör plasten skör så att sönderdelningen går snabbare. Tidens tand förvandlar stora plastbitar till allt mindre – och allt fler – plastfragment. Till slut är de så små att de inte kan ses med blotta ögat. Men under senare år har ett flertal forskare uppmärksammat att plasten finns kvar i form av mikroskopiskt små plastfragment – som flyter runt i vattnen som ett slags konstgjort plankton. Vi vill därför att en handlingsplan för minskat plastanvändande tas fram samt att kommunen omgående tar bort de plastpåsar som inte används av hygieniska skäl.

Motionerna kan du läsa om du klickar här

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-20 14:52