Ingen ny vision för Karlstad - men strategi för statliga jobb

Det var blandade framgångar för S vid torsdagens kommunfullmäktige.

I en motion föreslog Linda Larsson (S) och Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S) att kommunstyrelsen tar fram en strategi för att stärka Karlstad som lokaliseringsort för statliga arbetstillfällen. Motionen bifölls. 

”Det är angeläget att Karlstad snabbt tar fram den här strategin, eftersom civilminister Ardalan Shekarabi varit så tydlig med regeringens intention att omlokalisera statliga arbetstillfällen”, kommenterar kommunalråd Linda Larsson (S) kommunfullmäktiges beslut. 

En annan motion handlade om att ta fram en ny vision för Karlstad eftersom ”Livskvalitet Karlstad 100.000” inte längre utmanar tanken och stimulerar kreativiteten på det sätt som krävs av en vision. Karlstad kommer att nå 90.000 invånare under 2016 och visionen, i den del som rör befolkningstillväxt, har förvandlats till ett mål. Här röstade majoriteten (M- MP-L-C-KD) dock ner förslaget med hänvisning till samarbetet i Karlstad Business Region. 

”Det finns inget i vårt förslag som hindrar ett engagemang i kranskommunerna, men kommunens vision ska vara Karlstadsbornas vision, konstaterar Anders Tallgren (S), vice ordförande i kommunens tillväxtutskott.

 

För ytterligare kommentarer

Kommunalråd Linda Larsson, tel. 054-540 12 89

Anders Tallgren, 054-540 10 45. 

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-16 14:13