Socialdemokraterna satsar på lekplatser

Föräldrar ska kunna känna sig trygga när de lämnar sina barn på Karlstads kommuns förskolor.

Gårdagens rapport från Konsumentverket och Boverket är oroväckande och vi Socialdemokrater vill nu avsätta 10 miljoner kronor över fem år (2017-2021) för att öka säkerheten och förbättra tillgängligheten vid våra kommunala förskolor och allmänna lekplatser.  

”Det finns inget viktigare än våra barns säkerhet och det är en fråga om jämlikhet att tillräckligt många lekplatser är tillgänglighetsanpassade”, säger Anders Tallgren (S), vice ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.

”För förskolans pedagogiska uppdrag spelar också utemiljön en viktig roll”, kommenterar Anna Dahlén Gauffin (S), vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. 


För ytterligare kommentarer, kontakta Anders Tallgren, tel. 070-001 88 66 eller Anna Dahlén Gauffin, tel. 070-001 86 63. 

Sidan uppdaterades senast: 2016-05-03 13:52