Vård- och omsorgsnämnden enig om flera förslag från (S)

Vid gårdagens sammanträde med vård- och omsorgsnämnden behandlades förslag till strategisk plan och budgetramar. Socialdemokraterna föreslog flera tillägg till förvaltningens förslag som majoriteten biföll. Förslagen redovisas nedan:

Åtaganden som går vidare till KF:

Utveckla Resurscentrum till ett äldrecentrum där vi erbjuder förebyggande och hälsofrämjande insatser i samverkan med landstinget.                                      

Ansvar: (VON, TFN).

Uppmuntra samarbetet med fler fastighetsägare än KBAB för att utveckla fler trygghetsboenden. (VON, TFN, KS).

 

Åtaganden för VON:

Utveckla anhörigstödet genom en försöksverksamhet med personlig koordinator för föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättningar.

Säkerställ att patientsäkerhetsarbetet är jämförbart och likvärdigt mellan egenregi och privata aktörer.

Utveckla handledningen i omvårdnadsarbetet i syfte att höja kvaliteten och minska stress och sjukfrånvaro.

 

”Det är flera viktiga förslag som utvecklar kvaliteten i verksamheten. Vi ser fram emot försöksverksamhet med personlig koordinator, som är en S-motion som kommer att behandlas inom de närmaste månaderna. Vi tror också mycket på att utveckla handledningen i omvårdnadsarbetet. Vi måste pröva nya arbetssätt för att minska stressen och få ner sjuktalen, kommenterar Ingela Wretling (S), 1:e vice ordf. i vård- och omsorgsnämnden. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Ingela Wretling (S), 1:e vice ordf.  054-540 12 80.

Sidan uppdaterades senast: 2016-04-15 08:59