Enkel fråga 2011

För att inhämta upplysningar får ledamöterna i fullmäktige ställa frågor, så kallad "enkel fråga", till ordförande i en nämnd eller till ett kommunalråd. Frågan ska beröra relativt enkla sakförhållanden och kunna besvaras snabbt och inte följas av politisk debatt. Frågan lämnas in före sammanträdet och får ett muntligt svar. Fullmäktige fattar inte något beslut med anledning av en enkel fråga.

Till vänster kan ni se de enkla frågorna vi ställt i kommunfullmäktige under 2011

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-05 15:20