Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) angående Hälsokampanj i samband med införandet av de nya friskvårdsbidragen

Vid fullmäktigesammanträdet den 17 september 2015 fattades det viktiga beslutet om införandet av ett friskvårdsbidrag till alla anställda inom koncernen Karlstads kommun. Det fastställdes till en lägsta nivå om 1000 kr/år och med start från 1 januari 2016. Detta var ett efterlängtat beslut från många anställda och även från oss i Socialdemokraterna som motionerat i frågan. 

I samma ärende beslutspunkt 4 fastställdes även att en hälsokampanj skulle genomföras i samband med införandet: 

4. I samband med införandet av de gemensamma friskvårdsaktiviteterna ska en

hälsokampanj äga rum. 

Det var ett viktigt komplement för att säkerställa en god kännedom om och ett högt nyttjande av friskvårdsmedlen så att satsningen verkligen resulterar i mer fysisk aktivitet och på sikt lägre ohälso- och sjukskrivningstal.

 

Jag ställer därför följande frågor till Per-Samuel Nisser (M): 

  1. På vilka sätt har hälsokampanjen genomförts i de olika förvaltningarna och bolagen? 
  1. Finns det några särskilt goda exempel att lyfta fram?

 

 Karlstad 2016-01-12

 Anders Tallgren (S)

Sidan uppdaterades senast: 2016-02-01 15:37